Kurs

40t grunnkurs i HMS-arbeid

Minst en gang årlig avholder vi 40timers grunnkurs i HMS-arbeid. Kurset er lovpålagt for verneombud og AMU-deltakere. VI oppfordrer altid ledere til å delta sammen med verneombudene deres. Som leder er det mulig å delta på de to første kursdager, for lederopplæring. 

Førstehjelp

Vi avholder kurs i HLR, basal hjerte-/lungeredning hos din bedrift. 

Ved forespørsel også førstehjelp ifm drukning, kvelning og førstehjelp til barn.


Varighet: 1-1,5 t

Ergonomi og belastningslidelser

Dette kurset vil bli spesialtilpasset din bedrift og behov. KUrset vil gå gjennom basale prinsipper for ergonomi og belastningslidelser, og belyse viktige områder der kan bidra til å sikre god helse for de ansatte og forebygge fysiske plager ved din bedrift.


Varighet: 1-1,5 t

Vibrasjoner

Er dine ansatte utsatte for vibrasjon i arbeidsdagen, er arbeidsgiver pliktig å sørge for opplæring. Vi bistår med opplæring til alle ansatte i bruk av vibrasjonsverktøy mm. 


Varighet: 1-1,5 t

Støy

Opplæring i støy og støyskader.


Hørselstap som skyldes støy på arbeidsplassen, er den vanligste yrkesskaden i Europa.  Arbeidsgiver skal sikre at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, og dette gjelder også støy som kan påvirke arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.


Varighet: 1-1,5 t


Arbeidsplassens sosiale landskap

Dette kurset er egnet for ledere og arbeidstakere i alle bransjer, i små, mellomstore og store bedrifter. Kurset fokuserer på fagpsykologiske prinsipper av relevans for å forstå seg selv og andre i en arbeidslivskontekst. Videre legges det vekt på problemstillinger knyttet til eksempelvis sosial påvirkning, arbeidsmiljø og konflikthåndtering på arbeidsplassen.


Varighet: 1-1,5 t

Fysisk aktivitet og helse

Dette kurset omhandler positive helseeffekter av fysisk aktivitet, med særlig fokus på hvordan mental og kognitiv funksjon påvirkes av økt aktivitet. Norske arbeidsgivere har plikt til å vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakere. Kurset retter seg mot dem som er opptatt av helsefremmende tiltak, enten under eller etter ordinær arbeidstid.  


Varighet: 1-1,5 t

Innføring i utviklingspsykologi

Dette kurset er relevant for ansatte i barnehager, men kan også tilpasses lærere i barne- og ungdomsskolen. Kurset gir en innføring i menneskets emosjonelle, kognitive og sosiale utvikling og hensyntar kulturelle forskjeller. Formålet med kurset er å gi faglig påfyll og skape større trygghet for ansatte i møte med barn og unge i deres arbeidshverdag.  Etterspørsel etter økt kunnskap om dette temaet er årsaken til at vi har satt opp kurset «Innføring i utviklingspsykologi».


Varighet: 1-1,5 t