Tjenestetilbud

Vågan HMS


Vågan HMS har lamg fartstid og har gjennom flere år opparbeidet en høy kompetanse og solid erfaring innen HMS for de aller fleste bransjer.


Vi legger stor vekt på tilgjengelighet og nærvær over for våre medlemsbedrifter, og er alltid tilgjengelig med råd og veiledning.

Vågan HMS tilbyr flere ulike tjenester til bedrifter i Vågan med fokus på de forskjellige områdene innen helse, miljø og sikkerhet.

Som medlem av Vågan HMS får du tilbud om:


Oppfølging og bistand ved

 • Oppbygging og gjennomgang av HMS-system
 • Kartlegging av arbeidsplass/arbeidsmiljø
 • Planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer
 • Individuell oppfølging (målrettet helseundersøkelse, tilretteleggeing, fysioterapi, ergonomi)
 • Sykefravær
 • AKAN- arbeid


Deltakelse fra bedriftshelsetjenesten i møtevirksomhet

 •  AMU
 •  AKAN
 •  Dialogmøter
 •  HMS- planlegging
 •  Inkluderende Arbeidsliv (IA)

 

Opplæring

 • Kursing innen ergonomi, førstehjælp, innneklima m.m. se merom kursene våre her