Målrettet helseundersøkelse

Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter setter krav til systematisk helseovervåking av utsatte yrkesgrupper.


Vi tilbyr målrettede helseundersøkelser til arbeidstakere i arbeid med særlig helserisiko. Bedriftslege har det øverste ansvaret for helseundersøkelsene. Regelverket skiller mellom når arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidstakere får gjennomført helseundersøkelser, og når arbeidsgiver er pålagt å tilby helseundersøkelser til arbeidstakere. På Arbeidstilsynets hjemmeside kan du se hvilket arbeid som krever særskilt helseundersøkelse: https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/arbeidsgiver/helsekontroll/Forskriften setter krav til helseundersøkelse nå arbeidstakerne utsettes for belastninger som:


 • farlige kjemikalier
 • støv med asbestfiber
 • biologiske faktorer
 • støy eller mekaniske vibrasjoner
 • ioniserende stråling
 • kunstig optisk stråling
 • arbeid under vann eller økt omgivende trykk,
 • gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid


Som hovedregel vil vi kontrollere:

 • Lunger ved eksponering av helseskadelig støv, røyk eller gasser
 • Hørsel ved eksponert for helseskadelig støy
 • Urinkontroll hvis forskrift/spesielle forhold tilsier dette
 • Blodtrykk
 • Blodprøver hvis forskrift/spesielle forhold tilsier dette


I etterkant av helsekontroll av alle ansatte utarbeides en anonymisert rapport.