Ergonomi


Ergonomi er et omfattende felt innen HMS-arbeid, og god ergonomi på parbeidsplassen er grunnleggende for å forebygge belastningskader.

Her er noen av tjenestene vi tilbyr innen ergonomiArbeidsplasskartlegging


En arbeidsplasskartligging av individuelle arbeidsstasjoner, enten det er en kontorarbeidsplass eller et verksted. Ved en arbeidsplasskartlegging kommer vi på besøk til bedriften, og foretar en individuell vurdering av arbeidsplassen. Ofte vil dette kombineres med en funksjonsundersøkelse av den akutelle ansatte. 


Hensikten er å vurdere tilrettelegging slik at man forebygger fysiske skader og plager, som er en av de vanligste årsakene til sykefravær.Råd ved etablering og innkjøp


Vi bistår bedrifter ved planlegging av nybygg, endring i eksisterende lokaler og innkjøåp av utstyr. Målet er å sørge for at lokalene og arbeidsutstyret blir mest mulig hensiktsmessig med tanke på helse, miljø og sikkerhet. 

Fysisk aktivitet


ifølge arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne.


Vi bistår virksomhetene med å iverksette tiltak for fysisk aktivitet der arbeidsgiver ønsker dette. 

I samarbeids med bedrifter finner vi ut hvilken type aktivitet som vil være mest hensiktsmessig.  Aktiviteten utføres ute på arbeidsplassen og vil bli tilrettelagt slik at flest mulig ansatte kan delta.Kursing


VI tilbyr en rekke kurs for ansatte ved medlemsbedrifter, som tar sikte på å forebygge fysiske plager i forbindelse med arbeid. 


Vi tilrettelegger kurs ut fra bedriftens behov og ønsker. AKtuelle kurs kan være 

  • Kosthold og livsstil
  • Ergonomi (innstilling og bruk av utstyr/hjelpemidler, teknikk i utførelse av arbeid m.m.)


Funksjonsvurdering/fysioterapi


Alle ansatte ved medlemsbedrifter har tilbud om en gratis funksjonsundersøkelse ved fysioterapeut, årlig. 

Vi oppfordrer alle ansatte til å ta kontakt for funksjonsvurdering tidlig, for å forebygge en langvarig plage. Vi skreddersyr øvelser og gir råd og veiledning som skal gjøre den ansatte mest mulig i stand til selvhjelp.

Ved behov vil den ansatte få tilbud om videre oppfølging ved fysioterapeut, mot en liten egenandel.